Selection of paper Storybook

Selection of Fuji paper
March 21, 2019
Text / Monogram
March 20, 2019

Pappersval för StoryBook

Hela dagen i en bok.


Antal material.

Du har fyra pappers val.
Pappret Pappren är dubbelsidiga ( ingen kärna ).
Gramvikten 170g och 160g.
Bilder och info Bilder och texter om pappren.
Till ordersidan