Det blossade upp en diskussion på nätet bland fotografer
om momsen på böcker / album

Vi har fört diskussion med skatteverket förut, och 2015 fick vi svaret att det är 6% på en bok.
Men ett album 25%, vad är då skillnaden på bok kontra album?

Så som skatteverket skriver så är en bok en färdig produkt slutkunden "läser" den oavsett det är bilder eller ord.
Ett album är en produkt där fotografen eller slutkunden tex klistrar in foton.
Men om man säljer en bok i kombination med andra tjänster gäller den högre skattesatsen.

Svaret i dag 2020 är det samma 6% för fotobok - 25% för album, därför benämner vi våra böcker för fotoböcker.
Momsen på alla produkter till länder förutom Sverige i Europa är med 0% moms
extremaalbum_photoever15a
1Svar från den 12 Mars 2020 angående moms på böcker, här en uppdatering av förfrågan sedan 2015.
Fråga/ärende: Stäld av oss på Photoever Extremaalbum AB
Hej.
Det diskuteras moms på böcker igen och nu undrar jag om det har blivit några förändringar?
Är det i så fall skillnad på oss som importörer gentemot fotografer som säljer till slutkund.

Detta är en länk som delas jag förstår den inte helt har den någon betydelse i sammanhanget?
www.legislation.gov.uk/eur/2015 Här nedan har vi diskuterat med Per-Åke Nilsson på skattemyndigheten.
Izabela & Magnus.
photoever@takort.nu
www.photoever.extremaalbum.com
www.photoever.se
www.extremaalbum.se
mobil - +46 706972299

Det tidigare ställningstagandet har ersatts av ett nytt Dnr 202 261722-19/111 Skattesats på tryckta böcker med mera. mervärdesskatt 190612.

www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/377256.html

Även i detta ställningstagandet anser man att om fotoboken har utseende som en bok och som i allmänt språkbruk
betecknas som en bok så anses den vara en bok även om kunden själv producerat innehållet i boken.
Den omfattas då av 6 % moms.

" Ett tillhandahållande bestående av dels datorprogram för att utforma en fotobok,
dels tryckning och bindning av densamma är en sammansatt transaktion.
Slutprodukten, den fysiska fotoboken, är mer betydelsefull för att tillgodose kundernas behov än tillgången till datorprogrammet.
Om slutprodukten har samma form och utseende som en bok och som enligt allmänt språkbruk betecknas som en bok,
anses den vara en bok även om kunden själv producerat innehållet i boken.
Fotoboken har samma form och utseende som en bok och betecknas enligt allmänt språkbruk som en bok.
Den omfattas därför av den reducerade skattesatsen (HFD 2011 not. 66)."

Det gör ingen skillnad i vilket led man säljer eller köper boken den omfattas ändå av samma reducerade momssats.
Det som eventuellt kan påverka momssatsen är om det tillhandahålls fler tjänster som min kollega tidigare besvarat.
T.ex att en fotograf anlitas för en dag och kunden får fotograftjänsterna, fotobok, foton mm.
Det är då man behöver göra en bedömning om det är ett eller flera tillhandahållanden.

Men om kunden endast köper en bok så omfattas den av reducerade skattesatsen.

Med vänliga hälsningar
Linda
2Svar från den 16 november 2015 angående moms på böcker, en diskusion mellan oss en fotograf och skattemyndigheten
Vid kontakt med skattemyndigheten hänvisa till Per-Åke Nilsson ID:15MBSKV411112 och lD:15MBSKV342126 ID:15MBSKV357871 ID:15MBSKV367860

Konversation 1: Extremaalbum - skattemyndigheten.
Hej Skatteupplysningen
Jag adresserar detta mail till dig då jag vet att minst en av våra kunder har konverserat med dig angående momssattsen, på fotoböcker.

Ska det vara 25% eller 6%??

Böckerna som diskuteras levereras av oss till denna fotograf och många andra.

Produkten är sidor sammansatta som barnböcker / pekböcker, man gör hela uppslag och limmar dem tillsammans till ett "block" som förses som böcker med en pärm.
Alla våra böcker är bokbundna, inte bara limmade som en pocketbok utan har det typiska bokbinderi snöret i ryggen som syns i över och underkant mot pärmens rygg.

I ditt svar till fotografen skrev du:
"Skatteverket slår i ställningstagandet Skattesats på böcker (2011-09-12) fast att "Omsättningen av en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etc. och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etc. omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent."
I ett internt stödsvar gällande fotoböcker konstaterar man att "Det innebär att vid omsättning av fotoböcker som har samma form och utseende som en bok gäller den lägre skattesatsen 6 procent.

Detsamma gäller fotoböcker i form av häften med spiral.".Detta innebär alltså att om kunden i ditt fall bestämmer sig för att köpa en fotobok, så gäller 6 %."

I övrigt är jag införstådd med att bilder av olika slag monterade på olika material och avbildade på olika pappers kvalitéer är just bilder och ska ha 25%
liksom almanackor som har en icke bokfunktion.
Detta är vår leverantör www.photoever.extremaalbum.com
Här en liten film om hur tillverkningen går till för att du ska fult ut förstå. www.youtube.com
Skatteupplysningen:
Bilderböcker för barn ska ha momssatsen 6 %. Precis som jag skrev i mejlet till fotografen så ska det vara 6 % moms på omsättning av en vara
som har form och utseende som en bok och i allmänt språkbruk rubriceras som en bok.
Detta förutsatt att det inte handlar om reklam el liknande.

Extremaalbum Photoever:
Tack för svar även om jag inte blev så mycket klokare.... Är "Bilderböcker" ett exempel i ditt fall?
Antar att det är det, och att en bok som ser ut som jag beskrev för dig är just en bok oavsett vad som är på sidorna i boken......

Vi säljer ju en produkt och ingen tjänst eller kombination.
Vår produkt är en bok och på alla sätt och vis enligt vad folk säger och vad jag beskrivit.
Är det då 6% som ska gälla för oss när vi säljer dessa böcker?

Skatteupplysningen:
En bok är en bok även om den innehåller mycket lite eller ingen text, så svaret är ja.
Konversation 2: Fotografen - skattemyndigheten.
Fotografen: Okej nu har jag fått nog! Detta gäller alltså moms för digitalt framställd fotoBOK!
Varje gång jag ringer så får jag svar som "jag tror...", "det borde vara...", "jag antar att..." så nu vill jag ha svart på vit svar utav er!
Vi alla fotografer är oense om vilken moms som gäller för fotoBok, 25% eller 6%!

I ett fall från 2011 ansåg högsta förvaltningsrätten att moms för dessa digitala fotoböcker ska vara 6% www.dagensjuridik.se
och då vill jag få ett klartecken från er att jag kan använda 6% moms så som högsta förvaltningsrätten bestämde.
Jag kommer nog antagligen prata om detta med mina fotograf kollegor och anser att för att ni ska slippa få en massa frågor angående detta
så skulle ni kunna skriva ett allmän notis om detta i er hemsida så att det framöver inte blir några missförstånd!

Skatteupplysningen:
Den artikel du hänvisar till handlar om de tjänster som är vanliga hos fotoframkallningsföretag där man som kund får tillgång till ett datorredigeringsprogram
och med hjälp av detta skapa en fotobok bestående av egna bilder.
Och är det detta som du syftar på ska det vara 6 %.

Om det däremot är så att du som fotograf får ett uppdrag att exempelvis fotografera ett bröllop
och detta uppdrag resulterar att kunden får en bok blir resonemanget annorlunda.

När en fotograf anlitas för ett fotouppdrag för att följa brudparet under deras dag och ta minnesvärda bilder från dagen så är fråga om ett enda tillhandahållande
som det vore ekonomiskt konstlat att dela på.

Hela tillhandahållandet inkl. fotoboken ska då bedömas som ett enda tillhandahållande och jag anser att tjänstedelarna i ett sådant tillhandahållande
väger över så att hela tillhandahållandet ska bedömas som en tjänst.

En tjänst som till sin huvudsakliga karaktär kännetecknas av fotouppdraget som sådant. Ett fotouppdrag ska ha momssatsen 25 %.

Om det däremot är så att kunden i efterhand kontaktar fotografen för att köpa fotoböcker som fotografen designar och sedan levererar till kunden är detta tillhandahållande skilt från själva fotouppdraget.
Och då köper kunden en bok och momssatsen ska vara 6 %.

Fotografen:
Bara för att klargöra processen: Jag fotograferar gravid, nyfödd, barn och familj i studio till en fotograferingskostnad av xxx:-.

Därefter köper kunderna en usb-minne med bilderna och sedan har de möjlighet att beställa en digitalfotobok från mig som jag då designar åt dem.

Det är alltså DEN boken jag undrar över.
Fotograferingen tar jag 25% moms, usb minnet med bilderna tar jag också 25% moms men frågan är om själva boken!
Jag monterar själv andra album där man skriver ut bilden och monterar den i ett album med passepertour och limm mm och dessa fakturerar jag också självklart med 25%.
Det är alltså endast digitalaboken i sig som kunden beställer från mig som jag vill veta om jag ska fakturera med 25% eller med 6%.

Sedan undrar jag en annan sak, Magnus från digitalfotoframkallningsföretag "extrema album" skrev till er förra veckan och frågade om han skulle fakturera 25%
eller 6% när han säljer digitalaalbum till fotografer och hänvisade till samma artikel som jag men fick följande svar:

Det är endast böcker som beskattas med 6 % moms. Fotoalbum blir det vanlig moms, 25 %, på.
Se ställningstagandet på vår hemsida från 2011-09-12. Skattesats på böcker m.m.
På slutet finns en förteckning i bokstavsordning om vilken momssats som gäller.

Så nu undrar jag om du skulle kunna kolla igenom detta ytterligare en gång (kanske med någon högre upp med ansvar eller liknande)
och återkomma med en officiell svar till mig som fotograf och till Extrema Album som leverantör.

Skatteupplysningen:
Som jag skrev tidihgare att om man tillsammans med ett fotobok även levererar en bok
så anses denna underordnad själva fotouppdraget och hela tillhandahållandet ska ha 25 %.

Skulle man däremot i efterhand beställa bara boken så ska det vara 6 %.
Men då talar vi alltså om en bok.
Du skriver att du levererar en "digitalfotobok" och detta tolkar jag som att leveransen sker genom
något digitalt medium (usb, cd, leverans via nedladdning från hemsida etc.).

Denna typ av produkt kan aldrig hamna på 6 % moms.
Det är nämligen inte en bok i mervärdesskattelagens mening.
En "digitalfotobok" ska alltså alltid ha 25 % även om den säljs i efterhand.

När det gäller Magnus fråga måste ni nog specificera vad ni menar med "digitalfotoalbum".
Eftersom ni även här använder ordet digital antar jag att det även här levereras på digital väg.
Och då handlar det inte om en bok i mervärdesskattelagens mening.
En bok förutsätter att leveransen sker i form av en pappersprodukt.

Fotografen:
Anledningen till att jag kallar det "digital fotobok" är för att boken är digitalt framställt
(för att man inte ska missförstå det som en bok som man klistrar bilder i, då dessa har 25% moms).
Kunderna får ingenting annat än själva boken alltså är det inget digitalt eller liknande som följer med boken utan bara boken.

Vad gäller fotografering + fotobok mm så kan jag specificera exakt hur mitt affärsmodell ser ut för att ni ska kunna ge mig ett klart tecken på vad som gäller för MIG.

(jag förstår att för andra med annorlunda affärsmodell kan det vara andra regler, och att om jag ändrar eller avviker från denna process så kan detta medföra ändrad moms sats).

1) Kund kontaktar mig (eller jag kontaktar kunden) och vi bokar in en fotografering.
2) Kunden kommer till studion och vi fotograferar i ca 1 timme, detta uppdrag (endast fotografering) kostar mellan xxx:- och xxxx:-, beroende på uppdrag.
3) Kunden kommer tillbaka efter ca 2 veckor och vi har en bildvisning där de får se bilder från fotograferingen.
På bildvisningen kan kunden välja OM de vill köpa något och i så fall VAD de vill köpa.
Det är inget köptvång och ingen "printcredit" utan fotograferingen är redan betalt för
och kunden får själv välja om de vill köpa bilder eller inte och betala då priset som står i prislistan.
Kunden kan köpa förstoringar i ramar, klassiska fotoalbum, imagebox eller FOTOBOK.

Så här ser mitt affärsmodell ut, dvs, det är inget paket någonstans mellan fotografering och försäljning utan kunden betalar för själva fotograferingen
först med faktura eller kort och sedan vid bildvisningen ca 2 veckor efter kan de välja att köpa om de vill.
Allt som jag fakturerar, även fotografering, kör jag på 25% men jag är då intresserad av att veta momskod för fotoboken som jag ibland säljer under bildvisningen
(inte alla som vill ha en fotobok ;)).

Jag länkar till ett exempel på en digitalt framställd fotobok som jag har gjort så att ni vet exakt vad det är vi pratar om:

- https://scontent-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10252150_682595911778169_4340654327524716018_n.jpg? oh=729a35422c3293635087947e925e821a&oe=55DEB1B0 (framsida)

- https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t31.0-8/10257656_682595938444833_5870216056182731730_o.jpg (första sidan)

- https://scontent-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10259036_682595948444832_7275142034440656592_o.jpg (exempel på en av de sidor inne i boken)

( tyvärr ligger inte dessa bilder kvar på nätet )

Vad gäller Magnus så är det exakt samma bok som vi pratar om.
Vi skickar in digitalt modell och bilden på hur boken ska se ut (designen) och de framställer boken till oss samt skickar den med post till oss.
De ger oss ingenting annat än själva boken.

Skatteupplysningen:
Först måste man titta på huruvida du säljer en vara eller en tjänst.
När det gäller det första steget, fotograferingen, säljer du odiskutabelt en tjänst.
Och denna tjänst omfattas inte av något undantag eller lägre skattesats.
Alltså ska fotograferingen ha momssatsen 25 %.

Sedan kommer man till steg två.
Kunden vill ha bilder eller någon annan produkt skapad av de bilder du i steg 1 har tagit.
Då anser jag att kunden efterfrågar en vara (fotografier, tavlor, fotoböcker etc.).
Då återstår frågan vilken vara det är och därmed vilken procentsats varan ska ha.

Skatteverket slår i ställningstagandet Skattesats på böcker (2011-09-12) fast att
"Omsättningen av en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etc.
och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok, en broschyr, ett häfte etc.
omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent."

I ett internt stödsvar gällande fotoböcker konstaterar man att "Det innebär att vid omsättning av fotoböcker
som har samma form och utseende som en bok gäller den lägre skattesatsen 6 procent.
Detsamma gäller fotoböcker i form av häften med spiral.".Detta innebär alltså att om kunden i ditt fall bestämmer sig för att köpa en fotobok, så gäller 6 %.

I ovan nämnda stödsvar konstaterar man vidare att "Fotoalmanackor kan också ha samma form och utseende som t.ex.
En bok men rubriceras inte som en bok på grund av sin funktion.
En bedömning måste därför göras med ledning av tulltaxan.
Av tulltaxan framgår att t.ex. skolkalendrar och almanackor inte omfattas av KN-nummer 4901-4905 utan av KN-nummer 4910.
Mervärdesskatt ska därmed tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget vid omsättning av fotoalmanackor".
Nu skrev du ingenting om att fotoalmanackor i ditt fall var aktuellt, men jag nämnde detta exempel för att du lättare ska förstå tänket bakom dessa ställningstaganden.

Om kunden bestämmer sig för att köpa fotografier, lösa eller inramade, är det också 25 % som gäller.
Den lägre skattesatsen gäller ju enbart böcker.

Izabela & Magnus.
photoever@takort.nu
www.photoever.extremaalbum.com
www.photoever.se
www.extremaalbum.se
mobil - +46 706972299

Vi följde upp med skattemyndigheten vad som gäller angående momsen på böcker och album.