Använder du en faktureringstjänst och är egenanställd?

Vi har nu beslutat att hjälpa dig att nå ditt mål att bli en ännu framgångsrikare företagare.

Egenanställning är ganska nytt i Sverige.

Den korta versionen är att du gör ett arbete som du får betalt för.
Du är egen för att du har dina kunder, utför dina egna uppdrag och sätter ditt pris på uppdragen. Istället för att fakturera från ett eget företag.