Vi har försökt samla alla regler och villkor på denna sidan,
Så småningom kommer dom även finnas på ordersidan.

Har du funderingar och tipps på vad vi kan skriva om och ta upp här hör av dig!
Photoever@extremaalbum.se

Om våra fotoprodukter och allmänna regler

11 - Extremaalbum Photoever AB.
Magnus & Izabela Norberg
Besöksadress: Källebergsgatan 12,
Postadress: Gjutaregatan 16 666 30 Bengtsfors, Sverige.
cell: +46706972299 www.photoever.extremaalbum.com / www.extremaalbum.se / www.photoever.se
Kontakta oss på Messenger eller email photoever@extremaalbum.se
22 - Försäljningsvillkor.
- Allmän information .
1. Detta dokument, nedan kallat förordningarna, definierar de allmänna villkoren för användning av Internet-tjänsterna på denna hemsida och regler vid beställningar.
2. Tjänsterna på denna hemsida riktar sig enbart till professionella fotografer och branschfolk
3. Vi förbehåller oss ensamrätten att göra ändringar i dessa villkor utan förvarning eller meddela dig om dem, alla förändringar som görs träder i kraft omedelbart och visas på denna webbplats. Vid användning av tjänster på denna sida vänligen acceptera dessa villkor, som sedan kommer att vara ett avtal mellan användaren / fotografen och webbplatser / labbet. Det rekommenderas därför att du regelbundet lär känna de villkor och regler, efter varje gång vi gjort upp en ny uppdatering.
4. Efter att ha läst följande villkor och accepterar dem, klicka på "Acceptera". Vänligen notera att avsaknaden av eller vägran att acceptera följande villkor är förknippade med oförmåga att lämna in beställningar på tjänster som erbjuds på denna webbplats. photoever.extremaalbum.com

2. Villkor
1. En förutsättning för användningen av tjänsterna är att registrera genom att fylla i ett formulär. Du upprätta även ditt användarnamn och lösenord, som bekräftar beställningen. Uppgifterna som ges i formuläret måste vara sanna.
2. Användaren är skyldig att omedelbart uppdaterade uppgifter som registreras på webbplatserna vid varje förändring. Du som användare ska även meddela oss via mail till photoever@extremaalbum.se så vi kan uppdatera adress uppgifterna i frakt och fakturerings tjänster.
3. Användaren ger vid registreringen sitt samtycke till insamling och behandling av personuppgifter av tjänster på de villkor som anges i integritetspolicyn delen av dessa regler.
4. Du får inte dela ditt konto med andra. Varje försök att störa andra användare är oacceptabelt.
5. Användaren beställaren av fotografiska produkter certifierar och garanterar att alla detaljer i företagsuppgifter, är korrekta, sanna och är i användarens ägande.
6. Användaren har det övergripande ansvaret för innehållet i det överförda materialet (i synnerhet för eventuella intrång i upphovsrätten).

3. Tjänsten, kostnaden för produkten
1. Tjänster genom våra program, tillåter användaren att beställa och överföra, grafiska bilder. Bilder som senare enligt beställningsformuläret - kommer att behandlas av tjänsten för att tillverka fotoböcker, foto, eller andra produkter som erbjuds med våra tjänster.
2. Efter beställning kommer du att få ett e-postmeddelande till den brevlåda du uppgav vid registreringen. Det är ditt ansvar som kund att kontrollera att allt är som det ska. Om du inte fått en orderbekräftelse kontaktar du oss snarast, men kontrollera först din email, papperskorg och spamfilter. Du kan även kontrollera din order i orderhistoriken här ser du hur.
3. Ägare av denna services förbehåller sig rätten att avbryta eller återkalla din beställning i händelse av omständigheter tillfälligt eller helt förhindra genomförandet av avtalet. Och om det råder tvivel om innehållet i din beställning. Om vi avboka din beställning, kommer du bli informerad om detta via e-post. Om du avboka din beställning, kommer du bli informerad om de faktiska kostnader som uppkommit, och som du är skyldig att betala.
4. Det faktiska priset på produkten, som valts av användaren, är det pris du har accepterat vid den tid och datum för kontraktet, förutsatt att inga andra överenskommelser har skrivits i kommentarerna till din beställning. I detta fall kommer det godkända beloppet av de ändrade kostnaderna ändras enligt den informationen i kommentarerna av avtalet. I de ovan nämnda priset ingår ej moms, om det inte uttryckligen angavs vid platsen, att det är ett bruttopris.
5. När det gäller fakturering sker den från Sverige, och vi följer gällande skatte regler gentemot våra nordiska länder och EU. I Sverige fakturerar vi fotoböckerna med 6% moms övriga produkter 25%. 5a. Vid fakturering tar vi ut en faktureringsavgift
6. Priserna kan ändras när som helst innan du accepterar beställning som användare. Tjänsterna kommer att göra allt för att säkerställa att priserna som visas på alla webbsidor är korrekt, relevant och aktuell.
7: Avveckling av transaktioner kan ske enligt följande: betalning via banköverföring till det banggiro ägaren anger på fakturan, senast på förfallodag, vi tar ut påminnelse avgift vid påminnelse.
8: Användaren skall betala hela summan i enlighet med fastställda principer på webbplatsen eller direkt avtal med ägaren till webbplatsen.
9: Faktura skickas från oss i fysisk form i varje beställning och med epost, paketen skickas med PostNords företags paket. Vid vissa tillfällen skickas det direkt med lämpligt transportbolag från labbet, direkt till dig som kund, vid dessa till fällen kommer fakturan endast per epost. Dessa tillfällen kan vara, skrymmande, brådskande, eller att vi har semester.

4. leverans
1. Produkter kommer att levereras i enlighet med punkt 3: 9 Förutsatt labbet väljer något av följande: GLS kurir, prioriterad post, eller bud. Den exakta kostnaden för leverans är beroende av form på collie, vikt, storlek och geografisk placering av leverans vid bud beställt av dig.
2. Tjänsterna kommer att göra allt för att ge dig beställda produkter så snart som möjligt, vi är inte ansvariga i händelse av försening av genomförandet av transporten.
3. I avsaknad av den förväntade leveransen av fotografiska produkter, bör du omedelbart informera tjänsten om situationen via e-post, i varje fall försöker vi hitta en rationell lösning för dig.

5: Rätt till konsumentklagomål
1. I enlighet med punkt 5,2 Du har rätt att annullera beställningen utan att ange några skäl inom sju arbetsdagar från och med dagen för mottagande av produkten. Du står du själv för retur till labb. Så vida det inte är en produkt som innehåller eller har en bild applicerad i eller på produkten, då alla produkter är unika med bild, eller har en personlig inskription eller företags loggo. Då får du ett bidragsbelopp (minus fraktkostnaden) du betalat för produkten.
2. Var särskilt uppmärksam på det faktum att det inte är möjligt att annullera din beställning för en produkt som innehåller bilder uppladdade av användaren.
3. För att avbeställa din order måste du informera oss om denna avsikt skriftligen (en form som är godtagbar är e-post) och skicka sådant meddelande till den adress på webbplatsen för tjänsten. Eller kontakta oss via telefon, om ordern påbörjats är du ekonomiskt ansvarig för materialförbrukningen, mm
4. Dessa villkor åsidosätter andra villkor.
5. Klagomål kan lämnas skriftligen eller e-post inom 7 dagar från dagen för mottagandet av beställda produkter, på sidan angiven plats. Produkt som godkänts och lämnats ut till din kund, kommer inte bli godkänd som reklamation. För att kunna bedöma reklamationen behöver vi en skriftlig beskrivning och tydliga bilder som visar hela produkten och detaljbilder.
6. Klagomåls förfarandet kan inleds när produkten levererats, klagomå utan en detaljerad beskrivning och utan motivering kommer inte att beaktas.
7. Ansvar enligt garantin omfattar endast fel eller bristande överensstämmelse med den ordning som skapats i processen att genomföra kontraktet. Vi är inte ansvariga för skada på varor som skadats under transport eller fel av användaren.
8. Bildkvalitet, labbet är inte ansvariga för otillfredsställande kvalitet på utskrifter om det beror på låg kvalitet som levereras med digitalt original.
9. Kostnader på grund av omotiverade klagomål debiteras.
10. En återsänd och godkänd reklamation kan vi komma att använda som visnings exemplar. Om inte du som återsändare skriftligt meddelar oss i det returnerade paketet.

6. Användare Skyldigheter
1. Du bär allt ansvar för säkerhet och användning av lösenord och inloggningar som utfärdas i samband med tillhandahållande av tjänster. Du ska vidta alla åtgärder för att garantera säkerheten och sekretessen för lösenord och inloggningar vid användning av tjänster, och inte tillåta en situation där någon annan än dig utan tillstånd från användaren kommer att använda de tjänster som erbjuds.
2. Användaren samtycker också till att intyga att alla uppgifter som lämnas vid beställning om hans person, är korrekta, och att hen inte använder våra tjänster med avsikt att begå bedrägeri eller olaglig handling, eller, som kallas för kommersiella ändamål.
3. Uppladdning av bilder eller annat grafiskt innehåll och material, som skulle kunna omfattas störande, hotfullt ärekränkande eller hädiska, pornografiskt innehåll eller tecken på pedofili, rasism, eller brist på respekt för andra trosinriktningar, är förbjudet. Förbjudna är också bilder som kan visa eller innehålla hat mot någon person eller grupp eller om de är kriminella, kränkande, hotande, mobbning eller bryta mot gällande lag.
4. Du är fri att skicka endast de bilder du som användare äger upphovsrätten till (eller om du får tillstånd från upphovsmannen för distribution och kopiering av bilden). Du måste också se till att ingen av de inlämnade bilderna, eller del därav får inte på något sätt bryter mot upphovsrätt, varumärke, mönsterrätt eller annan immateriell egendom av tredje part.
5. Tjänsten kommer inte att kontrollera innehållet i bilderna som överförs av användaren. Men om någon av de bilder som skickas av användaren inte följer dessa villkor, i synnerhet, punkt 6.3 då dessa bilder kommer att tas bort med omedelbar verkan utan något ansvar gentemot den användare som postat bilder med sådant innehåll.
6. I fallet när materialet skickas av användaren bryter mot dessa villkor, kommer vi att ha full rätt att samarbeta med berörda brottsbekämpande myndigheter.
7. Du måste se till och garantera att din dator använder överensstämmer helt med de tekniska krav som behövs för att infoga bildfiler, och att de bilder du skickade, är fria från virus eller annan kod eller chiffer för förorenande och destruktiva egenskaper.
8. Användande av internet under sändning av bilderna är helt på egen risk och omfattas av alla gällande lagar och förordningar. Tjänsten kommer inte att vara ansvarig för förlust som förorsakas användaren bilderna som ett resultat av verksamhet som bedrivs av nätverket.
9. Med hjälp av Internet-användare att ladda, överföra filer med bilder, för att göra all verksamhet på egen risk och endast du är fullt ansvarig för eventuella skador på sitt eget datasystem och dataförlust på grund av laddning av sådant material.
10. Du förbinder dig att kompensera och skydda tjänsten från alla kostnader, anspråk, utgifter, steg i ett rättsligt förfarande som vi exponeras under felaktig användning av våra tjänster och överträdelse av bestämmelserna i avsnitt 5, och i fall av kränkningar av någon av dessa villkor. I händelse av sådant brott, erkänner användaren och bekräftar att den överensstämmer med den lösning som tjänsteavtal med den och avbryta tjänsten alla väntar på att tillgodose alla ansökningar om fotografiska produkter som tidigare har lämnat den här användaren. Tjänsten förbehåller sig också rätten att vägra tillgång till tjänster i framtiden för dig, om du har brutit mot någon av bestämmelserna.

7. Sekretess
1. Personuppgifter som ingår om användaren behandlas enligt lagen om skydd av personuppgifter och lagstiftning.
2. Du har förmågan att se och ändra dina personuppgifter registreras i tjänsten förbinder sig att göra allt för att säkerställa ett effektivt skydd av privatlivet för användarna av tjänsten.
3. Information som du under registreringen och efterföljande användning av tjänsten används för ändamål som rör ett korrekt genomförande av beställningar av dig.
4. För data som samlas in i systemet samt meddelats i samband med tjänsten är bara tillgänglig material en liten grupp av personal som ansvarar för driften av tjänsten och utförande av order i laboratoriet, i den utsträckning som krävs för att utföra beställningar.
5. Denna personliga information, särskilt e-postadress kan användas för att skicka information om tjänsten, samt kommersiella erbjudanden och information om att erbjuda våra tjänster till registrerade användare.
6. Du har rätt att förklara att de inte vill ta emot reklam information. Det relevanta alternativet är tillgängligt i kontoinställningarna. 6b. Du samtycker även att vi använder lämnad kontaktinformation i faktureringstjänster och för leveranser, tex Visma - PostNord - Schenker - TNT eller liknande
7. Material som lämnas till utförandet av ordern tas bort från servern efter 15 dagar från den dag produkten skickats till mottagaren.
8. Beställning av användaren i systemet måste förstås som att ingå ett enda avtal mellan dig och tjänsten för att utföra tjänster som anges i beställningen.
9. Webbplatsens ägare är inte ansvarigt för förseningar i tillhandahållandet av tjänster eller oförmåga att uppfylla grund av omständigheter utanför kontroll av ägaren av tjänsten, inklusive, i synnerhet, men inte begränsat till: strejk, fel av telenät eller system av tredje part gateway, misslyckanden operatörer av allmänna nät , de förseningar som uppstått under transport, naturkatastrofer och andra olyckor. I händelse av omständigheter som beskrivs ovan. Vi informerar så snart som möjligt användaren om händelsen och dess orsaker.

8. Säkerhet och upphovsrätt
1. Tjänsten kommer att göra allt för att garantera säkerheten för alla bilder och detaljer kredit-och betalkort, som erhölls från användaren när de gör sitt kontrakt.
2. Innehållet i alla webbsidor tillhör ägaren och kallas Tjänsten allt är relaterad och kopplad till tjänster som tillhandahålls av tjänst är skyddat av internationell upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.
3. Alla produkter, namn och logotyper som nämns i samband med tjänster är varumärken eller varunamn som tillhör enskilda ägare. Användaren kan ladda upp och ladda ned material enbart för att placera en order på en produkt foto. Men du får inte under några omständigheter ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, överföra eller distribuera något material, och kan inte ladda ner något material, inklusive (men inte begränsat till) text, grafik, filer video, meddelanden, skript, koder och / eller mjukvara utan vårt samtycke.
4. Du som fotograf - ägare av bild (framlagd skriftligen av användaren) är alltid upphovsrättsinnehavaren till samma bilder och produkter som använder dem. Den användare som skickar bilder till tjänsten åtar sig att tillhandahålla Tjänsten begränsade, fullt betald och royaltyfri licens utan beviljande av rätt till exklusiv användning, modifiering, offentlig demonstration, reproducera och distribuera sådant material skickas av användaren endast på webbplatsen. I fall som inte omfattas av dessa regler skall tillämpa de relevanta bestämmelserna i civillagen.
33 - Integritetspolicy - GDPR.
Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på 556888-0859 samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.
Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
email
namn
kontaktuppgifter

Hur kommer ni använda min information?
Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy.
Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?
Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år , därefter så kommer den raderas.
Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunk du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige och Polen,
ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning.
Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen.
Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU.
Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt.
Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter.
Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig.
Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.
Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy.
Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy.

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida.
Denna policy uppdaterades senast den 24 May 2018.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information,
eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

VD: Izabela Norberg / kontaktman: Magnus
556888-0859
Postadress: Gjutaregatan 16 66630 Bengtsfors.
Besöksadress: Källebergsgatan 16
E-mail: photoever@extremaalbum.se
Extern länk

44 - Innan du beställer.
Innan du beställer förbereder du dina filer och design för fotoböcker.
Du kan använda vilken programvara du vill för design så länge du levererar i rätt storlek. Du hittar den infon på extremaalbum.com/specifikationer.
Vi finns i ett flertal programvaror som förval.
Till samtliga böcker levererar man uppslag / spreads, förutom till Storry book.

Viktiga delar inom 1 cm från skärkanterna, alla sidor trimmas / klipps ca 3mm runt om.
Det är också bäst med numrering på detta sätt exempel: 001.jpg 002.jpg 003.jpg etc. .. på uppslag som du laddar upp till servern med ftp program.
Har du ett foto på albumets framsida kallar då detta: cover.jpg
Du kan leverera filerna i Adobe RGB eller sRGB de flesta levererar sRGB som ger lite mjukare bilder.

Kan jag beställa prov bilder från labbet?
Ja, vi erbjuder gratis testutskrifter.
Du kan skicka två bilder, storlek 13x18cm, som vi kommer att skriva ut på önskat paper.
Du beställer bilderna som en vanlig order men skriv "testutskrift" i ordern.

Färghantering:
Vi använder ett fullfärgskalibrerat arbetsflöde och vi rekommenderar starkt att ditt arbetsflöde också är färgkalibrerat.
Om du har problem med mörka / ljusa bilder från andra laboratorier och albumföretag är det förmodligen ett problem med din skärms ljusstyrka - det här är det vanligaste problemet.
Läs den här sidan för mer information om färghantering och bildkalibrering.

Behöver jag lägga på extra skärpa till mina sidlayouter?
Allt beror på hur skarpt du gillar dina bilder.
Vi lägger inte på eller korrigerar kunders bilder.
Om du vill testa mängden skärpa, beställ en bild, skriv "test av skärpa" i ordern.
55 - Leveranstider.
Vid normal orderingång har vi ca tre veckors leveranstid.
Vi försöker sam packa beställningar men det är inget som kan begäras.
Leverans tid beräknas från det att vi har alla filer på servern som hör till ordern.
66 - Transport
PostNord
Vi levererar ordnar med PostNords med MyPack Collect till våra kunder.
När vi skriver ut adresslappen skickas ett mail till kunden genom PostNord.
Vi rekommenderar dig att följa paketet via deras app. ( i mailet finns en länk )
Paketet kommer till närmaste utlämningsställe. Du får sms och måste ha legitimation för att hämta ut.

Följ dina brev och paket med appen PostNord.
Läs mer och ladda ner Appen I paketet finns en faktura och du har fått en kopia på din mail.
Beställer du och det är brådskande levereras paketen via Schenker.

Schenker
Till oss kommer era paket i stora lådor.
Vill du tjäna en - två dagar men betala 100Sek extra kan vi skicka direkt till dig.
När vi tar semester fortsätter labbet jobba och då skickas paket direkt till er med Schenker.

Även när du beställer och har extra bråttom levereras paketen med Schenker.
Om du beställer mycket och skrymmande går det direkt från labbet till dig.
Fråga oss om tracking så hjälper vi dig.

TNT
När det är ont om tid och du behöver en leverans extra fort anlitar vi TNT då tar leveransen 2 -3 dagar.
Priset för ett kilo är ca 900Sek.
Fråga oss om tracking så hjälper vi dig.

Gls
Från labbet är det Gls Gls som transporterar paketen till Sverige där byter det till Schenker.
Kommer paketet till dig med Schenker har dom en mer detaljerad rapportering.
Kopiera "Swedish parcel nummer" till Schenkers söksida.

DHL
Från labbet skickas paketen med GLS, när det når gränsen tar DHL över fram till din adress, när du ser att din order har status "skickad" har vi snart ett tracking nummer, fråga oss så hjälper vi dig.
77 - Leveranstider vid JUL.
För att klara av att leverera produkter före jul har vi en dedline ca den 18 November.
Planera gärna dina beställningar löpande under säsongen då jul innebär att vi gör uppemot 300 böcker om dagen.
88 - Fraktkostnader.
Fraktkostnaden är ca 160 Sek upp till 10 Kg, blir paketen skrymmande kan det bli 2 paket tex om du handlar Wallart, Plexi eller Canvas.
Direkt leverans från labb 250 Sek
Vi levererar normalt med PostNord i Sverige, kommer paketen direkt från labbet är det med Schenker.
Om du önskar lite snabbare leverans eller om vi är på semester ( under vår semester ingen förhöjd frakt kostnad )
Man kan beställa express leverans då kommer det med TNT och kostar från 800Sek.
99 - Betalmetoder.
Från och med den 8 Augusti 2020 kommer vi skapa fakturor löpande vid beställning.
Ni har då 14 dagar på er att betala fakturan,
är den inte betald när vi får produkterna till oss, kommer vi inte skicka utan vänta tills vi fått betalningen.

Om det är så att det står KONTANT före ditt namn på ordersidan
betyder det att vi inte startar produktionen förrän vi har betalningen.

Fakturan kommer till dig på den mail som är angiven på ordersidan. Om du inte fått den kontakta oss efter 24 timmar.
1010 - Moms på våra produkter.
Vi fakturerar med 6% moms på våra fotoböcker i övrigt 25% i Sverige.
Till övriga länder enligt gällande regler.
1111 - Vilka är våra kunder?
Vi levererar endast produkter till fotografer med registrerat företag.
1212 - Studio sample.
Förstagångskunder får beställa en standard fotobok med 30% rabatt, den är inte märkt på något sätt.
Rabatten aktiveras innom en vecka efter registrering, saknar du den måste du säga till senast en vecka efter registrerings dag.
Denna rabatt gäller ej på Studio Line, eller Fineart album.
Alla har även studiosample 3 st standard fotoböcker, och etuier per år, med 30% rabatt.
Koden är : PHEV2018 när du nyttjat den 3 gånger spärr vi den.
1313 - Pärmarna och de olika materialen.
Vi har ett av europas största utbud av material och färger till pärmarna på böckerna.

Poppulärast är just nu Linne, Canvas men det finns också Eco material, Knittwer, Classiskt-läder
Exlusivt-läder, Konst-läder, Pelle magica, Plexi, Metal, Photo och varje material har ett otal färger.
Fotobökerna är även indelade i olika kategorier
Galant ( med stoppade pärmar ) Trendy ( utan stoppning ) Photo, Trä, Metall.

Att färga in olika material i en färg är svårt om man vill hålla exakt samma nyans
De flesta materialen är pricksäkerheten nästan hundra på, men linne materialen kan variera ca 20%

Hittar du inte den färg du söker kan det bero på flera saker hör med oss.
Är materialet inte med i rulllistan kontrolera i översikten är den "skuggad är den bara tillfälligt slut.
( välj en annan nyans och skriv i kommentarerna till ordern dina önskemål )
1414 - Texter och möjligheter på pärmarna.
När vi personaliserar produkterna med stämpel, laser eller uv ger vi dig en unik möjlighet.
Du skapar en Pdf i naturlig storlek med den text eller monogram du önskar.
( vi rekommenderar att versaler görs ca 1,5cm / 43 pixlar )

Våra grafiker läser in din design som en bild och skapar en kliche eller bränner in det med laser,
väljer du uv skrivs det med ett "bläck" som härdas med uv ljus. ( samma teknik som tandläkarna har )
Det finns färg val om du önskar stämpel eller uv men laser kan inte fås i någon färg.

Företagslogo:
Att sätta sitt företag stämpel är brukligt på böckernas baksida.
Stämpeln kostar ca 265 Sek men är en engångskostnad,
Du använder den på produkter utan kostnad.
1515 - Råd vid design av böcker.
Vi råder alla att andvända särskilda program för att göra sin design i.
Vi har ingen egen programvara eller vinning i något, men vi rekomenderar framför allt
Zalamo och Smartalbums vilket program på marknaden man väljer är en smak sak.
På vår Premium sida finns det inspiration och råd för bra design.
1616 - När man tittar i sin fotobok.
En bok med bred rygg är lättare att skada än en tunn.
Plasera boken på en ren och slät yta, torka tort om det är det minsta lilla fuktigt.
Största risken för skada är inne vid ryggen där pappret är fäst mot pärmen, stötta med handen när du bläddrar.
Det är viktigt att inte låta boken öppnas mer än 180 grader.

Det är även viktigt att ha rena torra fingrar när man bläddrar.
Pappren i våra böcker är tåliga för att bläddra i men, känsligt för fukt och vassa naglar.

Vi rekommenderar inte att böckerna ligger framme så barn bläddrar i dem utan föräldrars översikt.
När du lyfter upp boken ur boxen använd alltid bandet som är fäst i boxen.
Vi rekommenderar även att man förvarar sin bok tryggt och säkert liggande i en box.
Vid felaktig hantering och lagring av album gäller inte garantin.
1717 - Förvaring av album och bilder.
Album och lösa bilder ska förvaras liggande och helst i etui.
Låt inget tungt föremål ligga ovanpå böcker då ryggen kan tryckas i hop och deformeras.

Bästa förvaringen för en fotobok är mellan 40 och 60 % luftfuktighet.
Har man för låg eller för hög luftfuktighet kan sidorna i boken böja sig, vilket är naturligt men inte önskat.
Det är framföralt första och sista bladet som böjer sig något, dessa blad är av en kombination av olika material som reagerar olika på luftfuktighet.
Men det är ingen orsak till oro, lägg boken i ett rum med en bättre luftfuktighet,
och plasera en annan bok ovanpå som en liten tyngd för att utjämna bokens egen luftfuktighet innom ett par dagar.

Källaren i ett hus är inte en plats som lämpar sig för förvaring av fotoböcker då det oftast är en högre luftfuktighet där.
Även en offentlig miljö kan vara olämplig, eller om du har en studio där personer kommer in med fuktiga kläder,
luftfuktigheten stiger alltid höst och vår då det är ett fuktigare klimat.

Har du album i Skyltfönstret bör du inte ha det där mer än korta stunder då temperaturen ofta varierar och då även luftfuktigheten mellan dag och natt.
Alla våra böcker tillverkas under kontrollerad luftfuktighet och lämnar alltid labbet plana.

Du ska inte förvara fotoböcker vid höga eller låga temperaturer eller luftfuktigheter, man ska heller inte exponera dem för onödigt soljus.

Bilder och material tål ljus men under långvarig exponering kan ändå förorsaka blekning, presis som alla andra material runt om oss.

Har du köpt lösa bilder rekommenderar vi att de förvaras i etui eller säljs monterade i ram på ett korekt vis.
Vid felaktig hantering och lagring av album och bilder gäller inte garantin.
1818 - Vilken bok passar dig och din kund.
Standard boken: har kemiskt frammkallade papper (Fuji DPII).
Dessa papper är de papper som används inom fotoboks tilverkningen för att få bästa färgåtergivning med en hållbar, fingeravtryckssäker finish.
Pappret finns i fem alternativ metallic, blankt, matt med en struktur, matt och Velvet som är så matt att det inte ger några reflektioner alls.

Fotoböcker med passepartouter: dessa böcker har sina passepartouter på plats när de levereras monterade direkt på uppslagen från start i tillverkningen.
Du kan bara använda de passepartouter vi tillhanda håller genom nerladdning på ordersidan.
Du kan vrida dem om du vill men inte förändra dem då dessa passepartouter är en lager vara.
Fotopappers valen är de samma fem som för standard böckerna.

StudioLine: boken för din studio, du har ett litet utbud av modeller och storlekar.
Dessa böcker har ett kemiskt framkallat papper som är tunnare än i standard böckerna.
De är käsligare i "viket" och i bland kan en svag ljusblå linje uppkomma, detta är något alla fotoboks tillverkare kämpar med.
Därför rekomenderar vi aldrig att man designar med en mörk bild över mitten på någon bok.
( då detta är ett fenomen som alla produsenter av böcker har och som är knutet till Fuji är det ingen orsak för reklamation.)

Fine Art album: boken för dina brudpar som gillar pappers känslan.
Dessa böcker kan ha 30 uppslag med Canon eller Hahnemühle pappret, eftersom sidorna blir ganska tjocka.
Väljer du Munken eller Rives kan du ha upp till 50 uppslag.
Papper är ett naturmaterial och i viket på ett papper får man en viss fiberresning vilket gör att vi inte rekomenderar mörka bilder över centrum.

Story bok: speciellt konstruerade böcker, med tryck på båda sidor.
Metoden för att binda dessa böcker möjliggör ett stort antal sidor som kan öppnas nästan platt. men det är inte ett lay-flat.
Storybook ger mycket utrymme för foton upp till 130 sidor.
Till dessa böcker levererar man sidor och de börjar med höger sida och slutar med en vänster sida.
Vår rekomendation för denna bok är att man gör en bok i liggande format och skildrar "hela" dagen i den eller en resa.
Se det lite som ett kompliment till en "vanlig" fotobok, färg återgivningen är lägre än i övriga böcker eller ett alternativ till usb.
1919 - Etuier och presentationer.
Etuier: Boxar för Böcker är en bra och praktisk förvaring och finns i flera utföranden.
Etuierna för bilder finns i flera varianter i linne, foto eller i trä, det finns även möjlighet för usb i bildetui eller bara för usb't.

Harmoni: en produkt du kan sätta på skrivbordet eller i hyllan.
Du kan visa hela insidan, eller öppna endast på utvalda bilder.
Harmoni innehåller 6 till 12 bilder tryckta på det släta pappret Munken.

Folio: för närvarande beställa CD fodral med denna instruktion för att få lösa passepartouter
"Passepartout på båda sidorna - ingen CD Vit Passepartout med utsnitt 12*12 Inte snedskuren
ytterkant men sned skuren mot bild."(vill du ha utsnittet 9*12 skriv det)
2020 - Produkter för vägg
Wallart: en MDF skiva med vit eller svart pulverlakerad kant bilden lamineras och monteras.

Canvas: våra canvas är behandlade med ett vax för att skydda bilden mot smuts och uv ljus.

Plexi: bilden printas på metallic papper och fästs mellan två plexiskivor.
2121 - Produkt retur i händelse av reklamation.
Vi tar emot reklamationer i upp till en vecka efter att ni tagit emot varan.
Produkt som godkänts och lämnats ut till din kund, kommer inte bli godkänd som reklamation.
För att kunna bedöma reklamationen behöver vi en skriftlig beskrivning och
tydliga bilder som visar hela produkten och skadan detta görs i vårt formulär
Det är ytterst viktigt att du anger rätt Ordernummer och Produktnummer
Du ska även returnerar varan på billigaste och säkraste sätt till oss.

Studioline är en prispressad produkt där vi inte godtar små skönhetsfel som reklamations orsak.
Om det uppträder en missfärgning i uppslagets vik på kemiska papper är det något som händer,
lik väl som att man får fiberresning på fineart pappret i viket.

När vi producerar fotoböcker sker en noga kvalitetskontroll, och vid upptäckta fel sker en intern reklamation innan den skickas.
Alla våra böcker tillverkas i en kontrolerad miljö i fråga om temperatur och luftfuktighet
därför lämnar ingen bok labbet med böjda sidor, skulle någon bok ändå ha böjda sidor se avsnittet om 15 - FÖRVARING AV ALBUM OCH BILDER.

Godkänns reklamationen drar vi av fraktkostnaden på nästa order.
- Ingen reklamation blir godkänd förrän vi har produkten i vår hand!
- Det är inte möjligt att byta ut eller förändra filer eller val i en reklamation.
Om den inte godkänns skickar vi tillbaka den till avsändaren och fakturerar vår kostnad.

Kontrollera även så filerna för nyproduktion finns tillgängliga på din serverplats.
Bindning av böcker har funktionsgaranti.
.
Vi vill även att du funderar på om du kan behålla den för ett reduserat pris.

Alla returnerade produkter kan komma att återvändas i form av visnings ex hos oss.
Vill du eller din kund inte att vi har den som visnings ex är det ditt ansvar att placera ett skriftlig begäran om att produkten ska makuleras om reklamationen godkänns.

Vi har ännu aldrig tagit emot en bok med trasig bindning.
Vi har 2% reklamationer över ett år, viket vi konstant jobbar på ska bli ännu mindre.
2222 - Vid händelse av böjda sidor.
Böcker som lämnar vårt labb är alltid raka och fina, detta eftersom de tillverkas i våra lokaler med kontrolerad luftfuktighet 43%.
Under produktionen är det flera steg och böckerna behöver vila efteråt i våra lokaler, Det är en orsakt till att en bok inte kan produseras för fort.

När vi paketerar böckerna placeras dom i plastpåsar för att inte utsättas för omgivningens fuktighet, då vi inte längre kan kontrolera den.
Under transport kan luftfuktigheten vara högre eller när du packar upp den ur embalaget.
Det kan då hända att första och sista sidan böjer sig något, vilket beror på det allra första pappret som då absorberar fukt och blir lite större mot den andra sidan,
fotosidan som är stum.

Har din bok fått böjda sidor?
Oroa dig inte det har inget med tillverkningen att göra utan den luftfuktighet som finns runt boken.
När omgivningen runt boken har en lägre eller högre fuktighet än själva boken, kommer fibrerna i framför allt pappret i början och slutet absorbera eller ge ifrån sig fukt.

Gör så här: placera boken på ett säkert ställe fritt från damm eller smuts,
placera en större bok ovan på för att fördela en vikt på några kilo, låt sedan boken vila minst ett dygn gärna fler.
Under förutsättning av att ni har en normal luftfuktighet på ca 40-45%.
Plasera boken gärna högt på en bokhylla ej nära ett element då det varierar i temperatur och då även förändrar luftfuktigheten.

Du ska den inte placera böcker bredvid värmekällor, luftkonditionering, avfuktare eller i direkt direkt solljus.
Det optimala är i ett vågrätt läge och gärna i sitt etui.
2323 - vilken bok ska jag välja?
Standard boken:
För dig som vill kunna erbjuda en bok som har många möjligheter i fråga om storlekar material och modeller.
Vill du däsutom ha lite stadigare och rejälare blad är det standardböckerna som är valet.
Du kan även välja det extremt matta pappret Velvet vilket andvänds allt oftare för bröllop.
Storlekarna är från 10x10cm upp till 40x50cm och från 5 till 50 uppslag.

Dessa papper från Fuji är de papper som används inom fotoboks tilverkningen för att få bästa färgåtergivning med en hållbar,
fingeravtryckssäker finish. Pappret finns i fem alternativ metallic, blankt, matt med en struktur, matt och Velvet

Dessa böcker har ett kemiskt framkallat papper.
Det förekommer en svag ljusblå linje ibland, detta är något alla fotoboks tillverkare kämpar med.
Därför rekomenderar vi aldrig att man designar med en mörk bild över mitten på någon bok.
( då detta är ett fenomen som alla produsenter av böcker har och som är knutet till Fuji är det ingen orsak för reklamation.)

- Fineart boken:
I stort samma utbud av modeller, material som standard böckerna.
Storlekarna är från 20x20 till 40x40cm.
Hahnemühle och Canon pappret kan göras med 30 uppslag Munken och Rivers upp till 50.
Pappren är lätt vaxade för att vara uv skyddade och berörings säkra, utan att för den del tappa känslan i att det är papper.

Boken för dina brudpar som gillar pappers känslan.
Papper är ett naturmaterial och i viket på ett papper får man en viss fiber resning, vilket gör att vi inte rekomenderar mörka bilder över centrum.

- Boken med passepartouter:
Boken för den som vill ha det där lite extra.
Samma stora utbud i modeller och material som standard böckerna.
Men bara i 25x25 och 25x30 liggande format, 5 till 20 uppslag.
Dessa böcker måste designas med våra nerladdningsbara mallar, du hittar dem i orderformuläret.
Du kan vänd och vrida på dem men inte spegelvända dem.

Böckerna har sina passepartouter på plats när de levereras monterade direkt på uppslagen från start i tillverkningen.
Fotopappers valen är de samma fem som för standard böckerna.

- Studioline:
Boken som vi aldrig har till extrapris.
Boken vi vill du har som ett alternativ efter studiofotograferingen.

Boken för dig som vill ha en bra billig bok men bättre än konkurenternas.

När vi prissatte denna bok var det för er skull så ni kunde erbjuda något prisvärt till era kunder.
Det innebär även att man ska sätta förväntningarna i relation till priset.

Det finns 7 modeller och bara linnematerial för pärmarna du har 4 storlekar att välja på och max 20 uppslag.
Var uppmärksam på att 21 uppslag betyder att du måste gå över till standard böckerna och en annan prisnivå.

Dessa böcker har ett kemiskt framkallat papper som är tunnare än i standard böckerna.
De är känsligare i "viket" och i bland kan en svag ljusblå linje uppkomma, detta är något alla fotoboks tillverkare kämpar med.
Därför rekomenderar vi aldrig att man designar med en mörk bild över mitten på någon bok.
( då detta är ett fenomen som alla produsenter av böcker har och som är knutet till Fuji är det ingen orsak för reklamation.)

- Story book:
Efter en heldags fotografering eller som ett fint sätt att bevara en dokumenterad händelse.
Dessa böcker ligger inte helt plant vilket man bör ha i åtanke vid design man måste inte använda
mallarna i orderformuläret men man måste hålla de måtten och leverera sida för sida böckena startar men en höger sida och slutar med en vänstersida.

Man kan även ha pergamin papper som tillval.
Sidorna är dubbelsidiga och har ingen kärna vilket övriga böcker har.
Böckerna håller inte riktigt samma kvalite som fineart böckerna men har från 60 till 130 sidor. ( Obs sidor )
Story book finns i tre modeller och fem storlekar och med utsidor klädda med linne eller konstläder.

Vår rekomendation för denna bok är att man gör en bok i liggande format och skildra "hela" dagen i den eller en resa.
Se det lite som ett kompliment till en "vanlig" fotobok, färg återgivningen är något lägre än i övriga fineart böcker eller ett alternativ till usb.
2424 - Bilder / förtroende.
Du ansvarar för att bilderna du laddar upp inte är stötande, hotfulla, pornografiska eller innehåller annat kränkande information.
De bilder du skickar ska du äga upphovsrätten till (eller om du får tillstånd från upphovsmannen för distribution och kopiering av bilden)
Inga bilder kommer brukas av oss och det ligger på dig att kontrolera att bilder är borttagna efter levererad produkt från vår server
2525 - Garanti.
Vi erbjuder livstidsgaranti på bindningen på alla fotoböcker.
Om det uppstår något problem med bindning, utskrift eller kvalitet på din fotobok och det visar sig vara en felaktighet från tillverkning, reparerar eller byter du boken kostnadsfritt.
Fotoböcker och utskrifter kräver special hantering och vård, information finner du under rubrikerna: 14 - NÄR MAN TITTAR I SIN FOTOBOK & 15 - FÖRVARING AV ALBUM OCH BILDER.

Fotoböcker och utskrifter som är skadade på grund av felaktig vård eller hantering omfattas inte av vår garanti, men vi hjälper dig vid eventuell reparation om så behövs.

Du måste rapportera eventuella problem med produkter som inte omfattas av vår standardgaranti inom 7 arbetsdagar efter att du har fått paketet.

Det kan vara:
- fysisk skada på produkten under frakt
- fysisk skada på in eller utsida

Om inga klagomål görs under denna tidsram, kommer alla skador på din produkt att betraktas som slitage och därmed inte omfattas av garantin.

Vi ger dig 25 års garanti på papper och utskrift. - Vi ger digr 10 års garanti på alla andra material.

Vi lämnar endast garantier till dig som köpare / fotograf av produkter och inte till tredje part.
Produkt utlämnad till slutkund är kontrolerad och godkänd av dig och går ej att reklamera. ( att tänka på vid direkt leverans från oss till din kund )

Vid transportskada är du skyldig att reklamera skadan vid mottagandet från transportör till transportören.
2626 - Innan du levererar en bok.
Innan du levererar din fotobok till kunden kontrollera den så den är ok.
Lägg den gärna på ett torrt fint ställe för acklimatisering.
Låt aldrig ett paket stå, packa upp den och kontrolera, du har bara 7 dagars frist på att göra en reklamation.
2727 - Premiumkund.
Vi på Extremaalbum vill att alla våra kunder ska bli Premiumkunder.
Vi har skapat erbjudanden där vi går in och stöttar våra Premiumkunder.
Många erbjudanden är för alla, vilket vi hoppas kan i förlängningen leder till att du kan bli en Premiumkund.
På denna sida kan du se vad vi har åstadkommit, vi tar även emot kontakter och förslag på fler förmåner.
2828 - Hemsidor
För att hjälpa våra kunder har vi några webbplatser och
konton på instagram, facebook, twitter instagram och pinterest.
Sidan Extremaalbum.se är en informationssida, som förklarar lite mer om våra produkter.
Photoever.se är sidan för dina kunder, vårt sätt att hjälpa dig.
2929 - Updateringar
På den här sidan hittar du våra användarvillkor som du har godkänt vid registrering på vår ordersida photoever.extremaalbum.com
Vi ber dig att hålla dig uppdaterad.
VD Izabela Norberg / senaste uppdatering 2020-11-09.